Scouting regio de Meierij is blij met iedereen die zich inzet voor een regio activiteit. Als blijk van waardering geven we daarom regelmatig een Bronzen, Zilveren of Gouden Meier aan medewerkers die zich al langere tijd inzetten voor een activiteit.

Een algemeen coördinator krijgt een Bronzen Meier in het eerste jaar dat hij of zij deze rol vervult, na 5 jaar een Zilveren en na 10 een Gouden Meier.
Ben je leiding bij een van onze activiteiten dan krijg je na 5 jaar een Bonzen, na 10 een Zilveren en na 15 jaar een Gouden Meier.
Graag horen we van de algemeen coördinatoren welke leiding wanneer in aanmerking komt voor een Meier.

Het bestuur kan om een goede reden altijd een uitzondering op deze regels maken.

Als je een Meier wil aanvragen kan dit door te mailen naar het bestuur (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)